Yleisiä ohjeita ja sopimusehdot

viimeksi päivitetty: 15.7.2019

0. Ohjeet, joihin ei ole viitattu muuten alla

1. Vuokraaminen, varaaminen, peruutukset

  • Tekemällä varauksen, asiakas hyväksyy nämä ohjeet ja ehdot kokonaisuudessaan.
  • Huoneistoa ei saa käyttää useampi henkilö kuin mikä on sen ilmoitettu vuodepaikkojen lukumäärä, ellei palveluntarjoajan kanssa sovita toisin.
  • Huoneiston varustukseen ei kuulu liinavaatteita. Asiakas voi vuokrata liinavaatesetin (sis. lakana,
   pussilakana, tyynynpäällinen ja pyyhkeet) palveluntarjoajalta varauksen yhteydessä, tai tuoda mukanaan omat liinavaatteet.
  • Huoneistoon sisältyvät kalusteet, astiat ja petivaatteet (peitot ja tyynyt) sekä energia lämmitykseen,
   valaistukseen, huoneistoissa oleviin sähkölaitteisiin ja ruoanlaittoon. 
  • Sisälemmikkejä saa tuoda seuraaviin huoneistoihin: kolme (kaksio). Lemmikistä peritään erillinen lisämaksu kohteen ylimääräisen kulumisen vuoksi sekä tarkempien siivouskäytäntöjen vuoksi. Lemmikkien tekemistä vahingoista vastaa varauksen tekijä.

VARAAMINEN JA MAKSUEHDOT, jotka  tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen:

  • Varaajan tulee olla 18vuotta täyttänyt ja täysi-valtainen vastuuhenkilö/-majoittuja.
  • Ilman huoltajaa majoittuvilta alaikäisiltä vaaditaan huoltajan kirjallinen sitoumus, joka toimitetaan
   palveluntarjoajalle vähintään 3 päivää ennen majoituksen alkua.
  • Tehtyään varauksen asiakkaan tulee maksaa ennakkolasku, jos varauksen alkuun on enemmän kuin 15 päivää. Ennakkomaksu on 30% palvelun kokonaishinnasta.
  • Myöhäisestä saapumisesta on hyvä ilmoittaa etukäteen.
  • Mikäli asiakas muuttaa kohdetta, palvelua tai ajankohtaa, sitä voidaan pitää aikaisemman varauksen
   peruutuksena ja uutena varauksena.
  • Myyjällä on aina oikeus periä oleellisista muutoksista vähintään 20 € lisämaksu / varaus.

PERUUTUKSET

  • Maksamatta jättäminen ei ole peruutus, vaan varauksen peruutus on tehtävä suoraan palveluntarjoajalle.
  • Mikäli asiakas joutuu perumaan varauksensa, tulee hänen ilmoittaa peruutuksensa välittömästi palveluntarjoajalle.
  • Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti tai muutoin olosuhteet huomioiden tarkoituksen mukaisella tavalla palveluntarjoajan ilmoittamaan osoitteeseen.
   • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa aikaisemmin kuin 15 päivää ennen palvelun alkamista, palautetaan ennakkomaksu lukuun ottamatta 30 € suuruista peruutusmaksua.
   • Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 15 päivää ennen palvelun alkamista, pidätetään ennakkomaksu.
   • Myöhemmin kuin 7 päivää ennen alkavaa majoitusta tapahtuvasta peruutuksesta peritään koko maksu, ellei kohdetta saada uudelleen vuokrattua toiselle asiakkaalle.
  • Mikäli varaus peruutetaan ennen palvelun alkamista, mutta varauksen teon jälkeen sattuneen äkillisen
   sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta (*),joka on sattunut asiakkaalle tai hänen
   lähiomaiselleen, on asiakkaalla oikeus saada palvelusta maksettu hinta takaisin vähennettynä
   peruutuskulut 40 €.
   (Kyseisissä tapauksissa korvausta maksetusta palvelusta voi hakea mahdollisen
   matkav
   akuutuksen kautta.)

   • * Tapahtumastaon ilmoitettava palveluntarjoajalle välittömästi ja esitettävä hyväksyttävä selvitys (esim.lääkärintodistus).
   • * Mikäli peruutustapahtuu majoituskohteen vuokrauksen jo alettua, ei palvelun kokonaishintaa palauteta.
  • Jos kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi palveluntarjoaja irtisanoa varauksen.
   Palveluntarjoajan on tällöin viipymättä ilmoitettava peruutuksesta asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada takaisin maksamansa palvelun kokonaishinta. Force majeure -esteen takia asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
  • Palveluntarjoajalla on oikeus perua varaus, mikäli maksusuoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

2. Huoneistot ja yleiset tilat

  • Huoneisto on asiakkaan käytettävissä oletusarvoisesti  tulopäivästä klo 16.00 ja lähtöpäivään klo 12.00 saakka. Ajoista voidaan poiketa sopimalla.
  • Tupakointi on sallittu vain rakennuksien ulkopuolella ja siihen varatulla paikalla.
  • Huoneiston vuokraan kuuluu asunnon vapaa käyttöoikeus.
  • Yhteisen saunatilan voi varata korkeintaan tunniksi kerrallaan. Varaukset kirjataan saunantilan eteisessä olevaan listaan. Vuorot alkavat tasatunnein. Mikäli tila on tyhjä 15 minuuttia yli tasatunnin, vuoro katsotaan peruuntuneeksi. Asiakkaita kehotetaan käyttämään varauslistan vieressä olevaa Käytössä/Vapaa –kylttiä. Kiuas sammutetaan lähtiessä tilasta, mikäli varauslistassa ei ole varausta seuraavan tunnin jälkeiselle tasatunnille, tai vuorokauden viimeisen vuoron päätteeksi.
  • Asiakas vastaa huoneiston siivouksesta vuokra-aikana ja on velvollinen siivoamaan sen lähtiessään.
  • Varauksen yhteydessä asiakas voi tilata loppusiivouksen hintaan alkaen 50 €/huoneisto. Vaikka
   loppusiivous olisikin tilattu, edellytetään huoneiston olevan normaalin asumisen jäljiltä. 
  • Siivoamattomasta tai puutteellisesti siivotusta lomakohteesta on palveluntarjoajalla oikeus periä
   kaksinke
   rtainen siivouskorvaus. 
  • Palveluntarjoaja ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä aiheutuneista allergia tms.
   ongelmista asiakkaille.
  • Jos asiakas ei ole käyttänyt liinavaatteita, lähetetään varaajalle jälkilasku vuodevaatteiden sekä
   petauspatjojen pesu
   sta todellisten kulujen mukaan, minimiveloitus 100€.
  • Sisätiloissa ei saa liikkua harraste- tai ulkoilujalkineissa, esimerkiksi monoissa.
  • Huoneiston jäädessä ilman valvontaa, virtakytkimellä varustetut sähkölaitteet (lukuunottamatta jääkaappia) kuuluu asettaa OFF-tilaan, vähintään valmiustilaan.
  • Sähkörasioihin ei saa liittää ilman CE-merkintää varustettuja laitteita, tai sellaisia mitkä viranomainen kuten Tukes on todennut vaatimuksenmukaisuudesta poikkeavaksi.

3. Liinavaatteet, vuodevaatteet

4. Langaton verkko

5. Saunaohjeet

6. Siivousohjeet

7. Muita ohjeita

  • Pysäköinti suoritetaan esillä olevan havainnekuvan, tai palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti siten, että kulkuväylät ovat vapaat pelatusajoneuvoille ja huoltoliikenteelle.
  • Teltan, asuntoauton tai asuntovaunun käyttö ilman lupaa on kielletty.
  • Lämmityspistokkeita saa käyttää vain moottorinlämmitykseen max 2 kW sisätilanlämmittimen lisäksi.
  • Runsaan veden ja polttopuiden kulutuksen vuoksi kaikenlaiset itse tuodut tai vuokrattavat paljut ja uima-altaat ovat kiellettyjä huoneistojen tonteilla. Ne aiheuttavat myös häiriötä naapureille ja tyhjennysvesi aiheuttaa eroosiota/liukkautta. Luvattomasta paljun tai uima-altaan käytöstä peritään 250€ suuruinen sakkomaksu.
  • Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on palvelun käyttämisen edellyttämät
   voimassaolevat asiakirjat.
  • Asiakkaalla on tapahtumassa olevan/tapahtuneen vahingon jälkeen otettava palveluntarjoajaan (tai esimerkiksi pelastuslaitokseen) välittömästi yhteyttä ja/tai toimimaan kykyjensä mukaan vahingon minimoimiseksi. Vahinko voi kohdistua esimerkiksi omaisuuteen tai henkilöön. Vastaavasti, palveluntarjoajan on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.
  • Matkustajailmoitus kuuluu täyttää huoneistoon saavuttaessa. Ilmoitus jätetään huoneistoon lähdettäessä.

8. Huomautukset, häiriötilanteet, vahingonkorvaukset

  • Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi palveluntarjoajalle tai tämän edustajalle huomautuksen
   mahdollisista puutteista niin palvelun kuin huoneistonkin osalta. Tällöin tilanne voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata tai kompensoida jo majoituksen aikana.
  • Mikäli asiakas ei ole vuokrausaikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista palveluntarjoajaan, hän
   menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin.
  • Mikäli huomautuksen kohteena olevaan asiaan ei tule tyydyttävää ratkaisua vuokrausaikana, voi
   kirjallisen huomautuksen lähettää palveluntarjoajalle viikon kuluessa majoitusvarauksen päättymisestä.
  • Palveluntarjoajalla tai tämän edustajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi, mikäli asiakas ei
   huomautu
   ksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä samassa tai naapurikiinteistössä oleville
   asukkaille, tai muutoin rikkoo sovittuja/normaaleja asumiskäytäntöjä kuten yksityisyydensuojaa. Asiakas maksaa toimenpiteistä aiheutuneet kulut (esimerkiksi vartiointiliikkeen veloittama käyntikorvaus).
  • Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, hyönteisistä, muurahaisista,
   jyrsijöistä, odottamattomista säänvaihteluista, rakennustöistä tai rakennelmista naapuritonteilla, varustelu- tai muista muutoksista joita ei ole päivitetty palveluntarjoajan internet-sivuille, tai kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista (esimerkiksi katkokset vesi-, sähkötai internetverkossa) asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.
  • Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta
   arvaamattomasta syystä, jota palveluntarjoaja tai apuna käytetty elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään.
  • Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä palveluntarjoajan antamia ohjeita ja
   määräyksiä.
  • Asiakas on vastuussa vahingoista, jotka aiheuttaa palveluntarjojalle tai kolmansille osapuolille. Näitä ovat esimerkiksi kiinteistölle, sen irtaimistolle, maa-alueelle ja muihin vastaaviin aiheutunut vahinko.
   • Mikäli vahingon aiheuttajaa ei kyetä osoittamaan, varaaja on vastuussa. Näin menetellään myös ulkopuolisen henkilön ollessa samaa seuruetta.
  • Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.
  • Palveluntarjoaja ei vastaa huoneistoon, yleisiin tiloihin tai ulko-alueille jätetystä omaisuudesta.

9. Huomioita

  • Tässä dokumentissa käytettyjä termejä:
   • palveluntarjoaja: Hömäkkä Oy tai sen valtuuttama henkilö
   • varaaja: varauksen tekijä
   • asiakas: varauksen tekijä ja/tai hänen kanssaan huoneiston/tilan vuokrannut henkilö