Lähiympäristössämme on luontomatkailijalle sopivaa tekemistä, esimerkiksi